GİDEN ÇAĞRI VERİLERİ NASIL ELE ALINMALI?

Yapılan her bir çağrı, firmayla ilgili önemli verilerin kaydedilmesini gerektirir. Bu veriler çalışanlar ve müşteriler ile ilgili birçok önemli ayrıntıyı içermektedir. Giden çağrı verileri, firma üzerinden müşteriye ulaşılması için yapılan aramaları kapsamaktadır. Bu aramalar yoluyla müşteri, firmanın yeni kampanyalarından olduğu gibi mevcut ürünüyle alakalı değişimlerden de haberdar olmaktadır. Yeni bir ürünün tanıtılması için mevcut ve devamlı müşteriler ele alınarak çağrılar gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu çağrılar sonucunda elde edilen giden çağrı verileri sayesinde, hangi özelliklere sahip potansiyel müşterilerden, ne kadar olumlu sonuç alınabildiği görülerek satış stratejileri bu doğrultuda çizilebilir.

Giden Çağrı Verileri Analizi

Giden çağrı verileri analizinin yapılması, firmanın satış stratejilerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu çağrılar, var olan hizmetin devamının yanı sıra yeni müşteri kazanılması ve yeni hizmetlerin satışlarının gerçekleşmesi hedeflenerek yeni uygulama alanları yaratmaktadır. Yani bu çağrılardan ne kadar olumlu dönüş alınabilirse, dönüşüm oranı bir o kadar artmış olur.

Çağrılar yapılmadan önce potansiyel müşteriler belli bir sınıflandırma içerisine alınabilir. Bu sınıflandırmalar da bir önceki giden çağrı verileri arasından belirlenebilir. Böylelikle ortaya daha sağlıklı bir işleyiş çıkar. Dönüşüm oranının yüksek olduğu çağrı verileri, daha sonraki stratejilerde de kullanabilir. Bu giden çağrı verileri arasında; yaş, cinsiyet, meslek grupları ve eğitim durumları gibi birçok veriye ulaşılabilmektedir. Hedef kitle analizi için yeterli olan bu istatistik bilgileri pazarlama teknikleri kurgulanırken de kullanılabilir.

Potansiyel müşteriyi odak alan geçmişe dönük veri analizi sonucunda, hangi hizmeti en çok hangi kategorideki müşteri tercih ediyorsa, bundan sonra yapılan çağrı planlamalarında bu doğrultuda ilerlenebilir. Belli bir yaş grubuna ilgi çekici olan bir ürünü, her yaş grubuna pazarlamaya veya sunmaya çalışmak oldukça büyük bir hata olacaktır. Aynı şekilde cinsiyetler de işin içine bu noktada girmektedir. Doğru ürünün, doğru müşteriye pazarlanması hem satışı gerçekleştirecektir, hem dönüşüm sağlayacaktır, hem de müşteri kazanımını arttıracaktır. Eğer bir müşteriye, ilgi alanlarından alakasız bir ürünün satışı yapılmaya çalışılırsa, müşteri kaybı yaşanma ihtimali oldukça yüksektir.

Giden çağrı verileri özelindeki analizler sonucunda, istatistik açısından gelir analizi de yapabilmek mümkündür. Müşteri sınıflandırılmasında oldukça önemli bir yeri olan gelir istatistikleri, odaklanılan ilgili kullanıcıları tespit etmekte yardımcı olur.. Yapılan bu tespitler sonucunda, potansiyel müşteri kazanmanın yanı sıra sadık müşteri kitlesi de elde tutulmaya çalışılır. Ayrıca bu işlem sonucunda kalıcı bir gelir analizi yapabilmek de mümkündür.

Giden Çağrılar ve Müşteriler

Firma tarafından gerçekleştirilen tüm bu çağrıların tek bir amacı vardır; potansiyel müşteri kazanabilmek ya da var olan müşteriyi daha kalıcı hale getirebilmek. Bu amaçlara kısaca “dönüşüm” adını da verebiliriz. Daha önceden firmadan hizmet almış veya istatistik veriler doğrultusunda hizmet alabilecek potansiyeli olan müşteriler, giden çağrılar doğrultusunda firmaya kazandırılmaya çalışılır.

Aynı şekilde, sadık müşteri olma özelliğini taşıyanlara ise belirli kampanyalar sunularak ya da daha farklı bir hizmetin tanıtımı yapılarak daha da kalıcı olmaları da sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu iki müşteri modelini de, yapılan doğru çağrı metotları sayesinde gözlemleyebilmek ve kazanabilmek mümkündür. Giden çağrı verileri incelenerek ortaya çıkarılmış şu aşamalar oldukça önemlidir:

Yapılacak olan çağrı öncesi hedef müşteri hakkında belirli verilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Müşterinin potansiyel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ürün veya hizmet tanıtımları veyahut uygulama alanları önerileri yapılabilir.

Müşterinin istekleri daima ön plana çıkarılması gereken unsurlar arasında yer almalıdır. Gerekilen ürünün tanıtımı müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığında olumlu geri dönüş alınabilmektedir. Fakat yeni bir ürünün tanıtımı yapılacaksa da, yine de müşterinin isteklerinden çok fazla uzağa gitmeden tanıtım işlemi gerçekleşebilir.

Müşterinin yönelttiği her soru doğru bir şekilde yanıtlanmalıdır. Ürün veya hizmet hakkında merak ettikleri her bir ayrıntıya görüşme sırasında atlanmadan yer verilmelidir. Hatta hizmet hakkında daha fazla soru sormasının yolunun açılması oldukça doğru olacaktır.

Tanıtılacak ürün veya hizmet en ince ayrıntısına kadar doğru bir şekilde anlatılmalıdır. Ürünün doğru tanıtımı yapılmaması, olmayan özelliklerin eklenmesi veya abartılması müşteri karşısında güvensiz bir durum oluşturacaktır. Bu nedenle ürün veya hizmet var olduğu şekilde, en ince ayrıntısına kadar tanıtılmalıdır. Diğer bir deyişle müşteri en az sizin kadar ürüne hakim olabilmelidir.

Giden Veri Analizleri ve Firma

Giden çağrı verileri analizleri sonucunda ortaya çıkan istatistik sadece müşteri ilişkilerini değil, firma içerisindeki durumu da ortaya koymaktadır. Yapılacak olan veri analizi sonucunda çalışanlar arasındaki dengenin yanı sıra kar ve zararın sonuçları da kolaylıkla ortaya çıkar. Yapılan aramalar sonucunda hangi çalışanların başarılı bir şekilde satış gerçekleştirdiği ve müşteri kazandığı belirlenebilir. Aynı şekilde, yapılan başarısız aramalar ve müşteri kayıpları da detaylıca analiz edilebilir.

Çalışanları belli sınıflandırmalara ayrılarak da bu sonuçları inceleyebilmek de mümkündür. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi belli bilgiler doğrultusunda, sınıflandırmalar gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılan veri analizi, farklı uygulama alanları için de önem taşımaktadır. Yapılan her bir çalışan analizi, firmanın insan kaynakları gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Yapılan bu veri analizi sürecinin, firmaya bir diğer katkısı ise doğru bir şekilde kâr ve zarar analizinin ortaya konmasıdır. Hangi zaman diliminde ne kadar kâr elde edildiği analizler sonucu ortaya çıktığı gibi, zararlar tablosu da giden çağrı verileri arasında yerini alır. Yapılan zararın miktarına göre, belirli stratejiler geliştirilebilir. Kâr dönemlerinin tespiti yapıldığı için, bu dönemlerde uygulanan çağrı metotları, zarar durumlarında da ele alınabilir.

Çalışanların müşteriye yaklaşımları, tanıttıkları ürünlerin oranları, doğru müşteri tespiti gibi birçok unsur başarılı satış stratejileri içerisinde yer almaktadır. Oranlarla birlikte çalışanların verileri analiz edilerek ortaya olduğundan daha başarılı bir satış süreci çıkartılabilir. Giden çağrı analizleri sayesinde, başarısız ve kâr getirmeyen bir satış, olumlu bir süreçle dönüşüm geçirebilir. Bu dönüşüm sayesinde, potansiyel müşteri adayı bile olmayan bir bireyin, firmanın kalıcı müşterisi haline dönüşme ihtimali bile bulunmaktadır.

Tele-satış ve tele pazarlama konseptleri ile müşteri kazanımı konusunda CeyBer, yüksek kalite standartlarında bir hizmet sunuyor. Dönüşüm oranı yüksek ve alanında uzman satış temsilcileri ile çalışan marka, profesyonellik vadediyor. Inbound, outbound müşteri hizmetleri ve back office çözümleri de sunan uzman danışmanlar ile iletişime geçmek için buraya!Yapılan her bir çağrı, firmayla ilgili önemli verilerin kaydedilmesini gerektirir. Bu veriler çalışanlar ve müşteriler ile ilgili birçok önemli ayrıntıyı içermektedir. Giden çağrı verileri, firma üzerinden müşteriye ulaşılması için yapılan aramaları kapsamaktadır. Bu aramalar yoluyla müşteri, firmanın yeni kampanyalarından olduğu gibi mevcut ürünüyle alakalı değişimlerden de haberdar olmaktadır.

Yeni bir ürünün tanıtılması için mevcut ve devamlı müşteriler ele alınarak çağrılar gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu çağrılar sonucunda elde edilen giden çağrı verileri sayesinde, hangi özelliklere sahip potansiyel müşterilerden, ne kadar olumlu sonuç alınabildiği görülerek satış stratejileri bu doğrultuda çizilebilir.

Giden Çağrı Verileri Analizi

Giden çağrı verileri analizinin yapılması, firmanın satış stratejilerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu çağrılar, var olan hizmetin devamının yanı sıra yeni müşteri kazanılması ve yeni hizmetlerin satışlarının gerçekleşmesi hedeflenerek yeni uygulama alanları yaratmaktadır. Yani bu çağrılardan ne kadar olumlu dönüş alınabilirse, dönüşüm oranı bir o kadar artmış olur.

Çağrılar yapılmadan önce potansiyel müşteriler belli bir sınıflandırma içerisine alınabilir. Bu sınıflandırmalar da bir önceki giden çağrı verileri arasından belirlenebilir. Böylelikle ortaya daha sağlıklı bir işleyiş çıkar. Dönüşüm oranının yüksek olduğu çağrı verileri, daha sonraki stratejilerde de kullanabilir. Bu giden çağrı verileri arasında; yaş, cinsiyet, meslek grupları ve eğitim durumları gibi birçok veriye ulaşılabilmektedir. Hedef kitle analizi için yeterli olan bu istatistik bilgileri pazarlama teknikleri kurgulanırken de kullanılabilir.

Potansiyel müşteriyi odak alan geçmişe dönük veri analizi sonucunda, hangi hizmeti en çok hangi kategorideki müşteri tercih ediyorsa, bundan sonra yapılan çağrı planlamalarında bu doğrultuda ilerlenebilir. Belli bir yaş grubuna ilgi çekici olan bir ürünü, her yaş grubuna pazarlamaya veya sunmaya çalışmak oldukça büyük bir hata olacaktır. Aynı şekilde cinsiyetler de işin içine bu noktada girmektedir. Doğru ürünün, doğru müşteriye pazarlanması hem satışı gerçekleştirecektir, hem dönüşüm sağlayacaktır, hem de müşteri kazanımını arttıracaktır. Eğer bir müşteriye, ilgi alanlarından alakasız bir ürünün satışı yapılmaya çalışılırsa, müşteri kaybı yaşanma ihtimali oldukça yüksektir.

Giden çağrı verileri özelindeki analizler sonucunda, istatistik açısından gelir analizi de yapabilmek mümkündür. Müşteri sınıflandırılmasında oldukça önemli bir yeri olan gelir istatistikleri, odaklanılan ilgili kullanıcıları tespit etmekte yardımcı olur.. Yapılan bu tespitler sonucunda, potansiyel müşteri kazanmanın yanı sıra sadık müşteri kitlesi de elde tutulmaya çalışılır. Ayrıca bu işlem sonucunda kalıcı bir gelir analizi yapabilmek de mümkündür.

Giden Çağrılar ve Müşteriler

Firma tarafından gerçekleştirilen tüm bu çağrıların tek bir amacı vardır; potansiyel müşteri kazanabilmek ya da var olan müşteriyi daha kalıcı hale getirebilmek. Bu amaçlara kısaca “dönüşüm” adını da verebiliriz. Daha önceden firmadan hizmet almış veya istatistik veriler doğrultusunda hizmet alabilecek potansiyeli olan müşteriler, giden çağrılar doğrultusunda firmaya kazandırılmaya çalışılır.

Aynı şekilde, sadık müşteri olma özelliğini taşıyanlara ise belirli kampanyalar sunularak ya da daha farklı bir hizmetin tanıtımı yapılarak daha da kalıcı olmaları da sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu iki müşteri modelini de, yapılan doğru çağrı metotları sayesinde gözlemleyebilmek ve kazanabilmek mümkündür. Giden çağrı verileri incelenerek ortaya çıkarılmış şu aşamalar oldukça önemlidir:

Yapılacak olan çağrı öncesi hedef müşteri hakkında belirli verilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Müşterinin potansiyel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ürün veya hizmet tanıtımları veyahut uygulama alanları önerileri yapılabilir.
Müşterinin istekleri daima ön plana çıkarılması gereken unsurlar arasında yer almalıdır. Gerekilen ürünün tanıtımı müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığında olumlu geri dönüş alınabilmektedir. Fakat yeni bir ürünün tanıtımı yapılacaksa da, yine de müşterinin isteklerinden çok fazla uzağa gitmeden tanıtım işlemi gerçekleşebilir.
Müşterinin yönelttiği her soru doğru bir şekilde yanıtlanmalıdır. Ürün veya hizmet hakkında merak ettikleri her bir ayrıntıya görüşme sırasında atlanmadan yer verilmelidir. Hatta hizmet hakkında daha fazla soru sormasının yolnun açılması oldukça doğru olacaktır.
Tanıtılacak ürün veya hizmet en ince ayrıntısına kadar doğru bir şekilde anlatılmalıdır. Ürünün doğru tanıtımı yapılmaması, olmayan özelliklerin eklenmesi veya abartılması müşteri karşısında güvensiz bir durum oluşturacaktır. Bu nedenle ürün veya hizmet var olduğu şekilde, en ince ayrıntısına kadar tanıtılmalıdır. Diğer bir deyişle müşteri en az sizin kadar ürüne hakim olabilmelidir.
Giden Veri Analizleri ve Firma
Giden çağrı verileri analizleri sonucunda ortaya çıkan istatistik sadece müşteri ilişkilerini değil, firma içerisindeki durumu da ortaya koymaktadır. Yapılacak olan veri analizi sonucunda çalışanlar arasındaki dengenin yanı sıra kar ve zararın sonuçları da kolaylıkla ortaya çıkar. Yapılan aramalar sonucunda hangi çalışanların başarılı bir şekilde satış gerçekleştirdiği ve müşteri kazandığı belirlenebilir. Aynı şekilde, yapılan başarısız aramalar ve müşteri kayıpları da detaylıca analiz edilebilir.

Çalışanları belli sınıflandırmalara ayrılarak da bu sonuçları inceleyebilmek de mümkündür. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi belli bilgiler doğrultusunda, sınıflandırmalar gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılan veri analizi, farklı uygulama alanları için de önem taşımaktadır. Yapılan her bir çalışan analizi, firmanın insan kaynakları gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Yapılan bu veri analizi sürecinin, firmaya bir diğer katkısı ise doğru bir şekilde kâr ve zarar analizinin ortaya konmasıdır. Hangi zaman diliminde ne kadar kâr elde edildiği analizler sonucu ortaya çıktığı gibi, zararlar tablosu da giden çağrı verileri arasında yerini alır. Yapılan zararın miktarına göre, belirli stratejiler geliştirilebilir. Kâr dönemlerinin tespiti yapıldığı için, bu dönemlerde uygulanan çağrı metotları, zarar durumlarında da ele alınabilir.

Çalışanların müşteriye yaklaşımları, tanıttıkları ürünlerin oranları, doğru müşteri tespiti gibi birçok unsur başarılı satış stratejileri içerisinde yer almaktadır. Oranlarla birlikte çalışanların verileri analiz edilerek ortaya olduğundan daha başarılı bir satış süreci çıkartılabilir. Giden çağrı analizleri sayesinde, başarısız ve kâr getirmeyen bir satış, olumlu bir süreçle dönüşüm geçirebilir. Bu dönüşüm sayesinde, potansiyel müşteri adayı bile olmayan bir bireyin, firmanın kalıcı müşterisi haline dönüşme ihtimali bile bulunmaktadır.

Tele-satış ve tele pazarlama konseptleri ile müşteri kazanımı konusunda CeyBer, yüksek kalite standartlarında bir hizmet sunuyor. Dönüşüm oranı yüksek ve alanında uzman satış temsilcileri ile çalışan marka, profesyonellik vadediyor. Inbound, outbound müşteri hizmetleri ve back office çözümleri de sunan uzman danışmanlar ile iletişime geçmek için buraya!

Önemli Duyuru

Önemli Duyuru Değerli Adaylarımız, CeyBer firma adımızı kullanarak işe alım yapan ve ücret isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Firmamız işe alım süreçlerinde hiçbir şekilde eğitim ücreti

Devamını Oku »

Adıyaman Şubemiz Açıldı

Adıyaman Şubemiz Açıldı CeyBer Çağrı Merkezi Adıyaman Şubesinin Açılışı Hakkında CeyBer olarak 2016 yılında İzmir’de başlattığımız Çağrı Merkezi operasyonumuza Adıyaman şubemiz ile devam ettiğimizi bildirmekten

Devamını Oku »

Beyaz Call Center

İş Ortaklarımız ve Müşterilerimizin Dikkatine Beyazcallcenter.org Websitesi ile İlgili Yakın zamanda fark ettiğimiz üzere Beyazcallcenter.org alan adlı sitede müşterilerimizin yorumları ve websiteğimizin içeriği çalınmıştır.  CeyBer

Devamını Oku »

Adaylarımıza Önemli Uyarı

Değerli adaylarımız,
 
CeyBer firma adımızı kullanarak işe alım yapan, WhatsApp üzerinden kişisel veri ve ücret isteyen kişilere lütfen itibar etmeyiniz. Firmamız işe alım süreçlerinde ve sonrasında hiç bir şekilde eğitim ücreti talep etmemektedir.
 
İş ilanlarımız Secret CV, Kariyer.Net ve Indeed platformlarındadır. Bunların dışında herhangi bir platformda yer almamaktayız.
 
Farklı firma ismi ile ilan açılıp, sonrasında marka ve ismimizi kullanarak işe alım işlemleri altında bilgi paylaşımı yapıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmış olup, ilgili şahıslar adına savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
CeyBer firma isminin dışında iş ilanı ve kişilere itibar etmeyip, kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Bu durum ile karşılaşmanız halinde firmamızla [email protected] veya 0(552) 552 0375 numaralı WhatsApp hattımızdan iletişime geçip bizleri haberdar etmenizi önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
CeyBer
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz. Ceyber.com’u kullanmaya devam ederseniz, Veri ve Çerez Politikasını kabul ettiğinizi varsayarız.