CeyBer

Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

1- Amaç

Çalışanların mesai saatleri içi veya dışında kendilerine görevleri gereği paylaşılmış olan bilgilerin yetkisiz erişimler veya uygunsuz kullanımı sonucunda başına gelebilecek riskleri ortadan kaldırmak.

2- Kapsam

Çalışma masaları, ekranlar, yazıcılar, basılı dokümanlar, belgeler, kayıtlar.

3- Sorumlular

Tüm çalışanlar ve çalışanların bu politikaya uygun hareket etmesinden tüm yöneticiler sorumludur.

4- Uygulama

Çalışma saatleri dışında bilgisayarlar kapatılmalıdır. Çalışma saatleri içerisinde bilgisayar başından ayrılma durumunda bilgisayar mutlaka kilitli (şifreli) bırakılmalıdır. Yazıcıların üzerinde kişisel bilgi ve gizli bilgi içeren dokümanlar (müsvedde olsalar bile) bırakılmamalıdır.

Bilgisayar şifreleri Bilgi işlem personelleri dışında paylaşılmamalıdır. Şifreler, kesinlikle kağıt üzerinde yazılı bir şekilde bırakılmamalıdır. Mesai bitiminde çalışma masası üzerinde Firmaya ait, kurum veya kişisel bilgi içeren dokümanlar bırakılmamalı, güvenlikli ortamlarda (çelik kasa, kilitli çekmece vb.) saklanmalıdır.

Gizli, çok gizli vb. kritik bilgi sınıfına giren dokümanlar PR.KY.02 BGYS ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre imha edilmelidir. Bilgisayar masa üstleri ve çalışma masalarında firmaya ait kritik bilgiler içeren evraklar bulundurulmamalıdır.

Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen basılı bilgiler, yetkilisinin onayı ile okunmayacak şekilde yırtılarak imha edilmelidir. Her türlü haberleşmede kullanılan cihazlar (telefon, faks, fotokopi makineleri) yetkisiz erişimlere bırakılmamalıdır. Cihazlar üzerinde belge, doküman bırakılmamalıdır.