CeyBer

İş Sürekliliği Politikası

CEYBER’de faaliyetlerimiz esnasında, bağlı olduğumuz ve hizmet verdiğimiz kuruluşların, çalışan ve tedarikçilerimizin güvenini temin etmek, verdiğimiz hizmetlerin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlamak öncelikli amacımızdır.

Üst Yönetimimiz tarafından hizmetlerimizin kesintisiz olarak sürekliliğinin sağlanması, sürekli iyileştirilmesi ve sistematik olarak yönetilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve aşağıdaki prensipleri uygulamaya almayı taahhüt ederiz.

  • ​Hizmetlerimiz ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek,
  • Felaket/Kriz/Olayın boyutlarını en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve birinci öncelik olarak can güvenliği olacak şekilde gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
  • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
  • İş Etki Analizleri ile tespit edilmiş olan, ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek, müdahale hızında ve karar noktalarında çevik olmak,
  • İş sürekliliği planlarını, düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmek,
  • Müşteri beklentilerini, şirket politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak; Operasyonlar, Bilgi Sistemleri, Finans, İnsan Kaynakları ve diğer birimlerimizin verdiği kritik hizmetlerinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmek,
  • İş Sürekliliği konularında iç ve dış iletişimi yönetmek,
  • Şirketin itibar kaybına neden olabilecek riskleri ve gelişmeleri yönetmek,

 

       Genel Müdür