CeyBer

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

CeyBer TEMEL HEDEFİ; Verdiği hizmetlerini uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yöneterek; müşteri memnuniyetini üst seviyede karşılayarak ve karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

CeyBer YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI; Sektörel gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek kaliteli insan kaynağı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmek ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.

CeyBer ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği kapsamında bulunan yönetim sistemlerimizin, dokümantasyonunun yapılması, sürekli iyileştirilmesini, çalışanlarının bilinçlenmesi için;

 • Eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
 • Tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
 • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi kalite sistemimizin bir parçası olarak görmek ve gelişiminin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kesintisiz yürütülmesi ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması,
 • Hizmetlerimizi, müşterilerimizin istediği kalitede gerçekleştirip, zamanında geri bildiriminin yapılmasını,
 • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,
 • Faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
 • Topluma, çevreye ve çalışanlarımıza saygılı çalışma şartlarını sağlanmasına ve sürdürülmesini,
 • Çalışanlarımızın istekli, yüksek motivasyonla çalıştığı, katılımcı ve pozitif bir şirket kültürü oluşturulmasını,
 • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi,
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılmasını,
 • Çalışanların katılım ve dayanışmasını,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini üzere aksiyonların alınacağını taahhüt

 

CeyBer ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile CEYBER üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün CEYBER’ de oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.