CeyBer

Çalışan Aydınlatma Metni

Ceyber Eğitim Tekonolojileri Tic. A.Ş / Ceyber Çağrı Merkezi ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. (“CEYBER”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve CEYBER’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

AÇIK RIZA KONUSU :
İnternet sitemizde bulunan ve şirketimizde kariyer yapma amacı ile doldurduğunuz form ile sizden ;
• Ad, Soyad
• E mail
• Telefon numarası
• Özgeçmiş bilgileriniz
Olmak üzere kimlik, iletişim ve eğitim verilerinizi toplamaktayız.

Yasal süreler zarfında başvuru akabinde 10(on) yıl saklanır. Yurtdışı paylaşımı olmayıp, Yurtiçi kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Verileriniz yasal hükümlere uygun olarak süre sonunda tutanak tutularak imha edilmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketleriniz Ceyber Eğitim Tekonolojileri Tic. A.Ş / Ceyber Çağrı Merkezi ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi; İş, Kurumsal İletişim, Yetenek – Kariyer Gelişimi, Şirket Denetimi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatler Sunma, Şirket İçi Eğitim, Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma, Ücret Yönetimi, Personel Temin, İnsan Kaynakları, Finans ve/veya Muhasebe; iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Veri Sahibi

Adı Soyadı: CeyBer Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Tarih :01.07.2022

Telefon: 0232 215 01 06

E-posta: kvk@ceyber.com