CeyBer

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

CEYBER’de faaliyetlerimiz esnasında, hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, çalışan ve tedarikçilerimizin güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik vasıflarının sağlanması ve güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu amaçla Üst Yönetimimiz tarafından,

  • ISO 27001 Kalite Yönetim sistemini sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Risklerimizi sürekli gözden geçirmeyi ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulamayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak için farkındalık eğitimlerini gerçekleştirmeyi,
  • İç ve dış konularda ilgili taraflarımızın bilgi güvenliği hakkında bilgi ve yükümlülüklerini iletmeyi,
  • Faaliyetlerimizin kesintisiz devamını sağlamayı,
  • TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı ve kişisel verilerin gizliliğini sağlamayı,

 

Bilgi güvenliğine yönelik çalışmaların uygulamaya alınması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için sistematik olarak yönetilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.