Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

    CeyBer’de faaliyetlerimiz esnasında, hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, çalışan ve tedarikçilerimizin güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik vasıflarının sağlanması ve güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu amaçla Üst Yönetimimiz tarafından,

Bilgi güvenliğine yönelik çalışmaların uygulamaya alınması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için sistematik olarak yönetilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

 Genel Müdür