Back Office Hizmetleri

Müşterilerimizin kendi esas iş kalemleri dışındaki diğer bütün işlemleri alarak zaman ve verimlilik kazanmasına destek olmak.

Veri girişi, anket çalışmalarının yapılması vb…