Backoffice Hizmetleri

Müşterilerimizin; kendi esas iş kalemleri dışındaki, diğer bütün işlemleri alarak, zaman ve verimlilik kazanmasına destek olmak.

Veri girişi, anket çalışmalarının yapılması vb…